نمایش 9 24 36

تریتون ایکس 100 ( X100 )

فرمول C 34 H 62 O 11
cas 9002-93-1 9036-19-5
نام انگلیسی Triton X-100

تترا اتیل اورتو سیلیکات

فرمول C₈H₂₀O₄Si
cas 78-10-4
نام انگلیسی Tetraethyl orthosilicate

لاکتوز

فرمول :C12H22O11 · H2O
cas : 5989-81-1
cas : 64044-51-5
α-Lactose monohydrate

ال سرین

فرمول :C 3 H 7 NO 3
cas :56-45-1
L-Serine
توجه : این محصول یک ماده شیمیایی پایه و بسیار خالص جهت تولید ، تحقیقات و امور پژوهشی است و به هیچ وجه یک دارو نیست.

نیاسینامید – نیکوتین آمید

فرمول : C6H6N2O
cas : 98-92-0
Nicotinamide
Niacinamide
توجه : این محصول یک ماده شیمیایی پایه و بسیار خالص جهت تولید ، تحقیقات و امور پژوهشی است و به هیچ وجه یک دارو نیست.

دی متیل سولفوکساید

فرمول : C2H6OS
cas : 67-68-5
Dimethyl sulfoxide
DMSO توجه : این محصول یک ماده شیمیایی پایه و بسیار خالص جهت تولید ، تحقیقات و امور پژوهشی است و به هیچ وجه یک دارو نیست.

کیتوسان|چیتوسان|کیتوزان|چیتوزان

low molecular weight - وزن ملکولی پائین
medium molecular weight - وزن ملکولی متوسط
high molecular weight - وزن ملکولی بالا
from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
high purity, non-animal derived
 Pharmacopeia (USP) Reference Standard
highly viscous
cas: 9012-76-4
فرمول : C 56 H 103 N 9 O 39

آلفا توکوفرول استات

فرمول :C31H52O3
CAS :58-95-7
(+)-α-Tocopherol acetate
توجه : این محصول یک ماده شیمیایی پایه و بسیار خالص جهت تولید ، تحقیقات و امور پژوهشی است و به هیچ وجه یک دارو و یک ماده خوراکی رقیق برای مصارف انسانی نیست.

سیتریک اسید

فرمول C6H8O7
cas 77-92-9
نام انگلیسی Citric acid

سیلیمارین

فرمول C 25 H 22 O 10
cas 65666-07-1
نام انگلیسی Silymarin

استونیتریل

فرمول CH 3 CN
cas 75-05-8
نام انگلیسی Acetonitrile

2 مرکاپتو اتانول

فرمول C2H6OS
cas 60-24-2
نام انگلیسی 2-Mercaptoethanol

هیدروکینون

فرمول C6H6O2
cas 123-31-9
نام انگلیسی Hydroquinone
توجه : این محصول یک ماده شیمیایی پایه و بسیار خالص جهت تولید ، تحقیقات و امور پژوهشی است و به هیچ وجه یک دارو نیست.

بنزیل بنزوات

فرمول C14H12O2
cas 120-51-4
نام انگلیسی Benzyl benzoate
  • توجه : این محصول یک ماده شیمیایی پایه و بسیار خالص جهت تولید ، تحقیقات و امور پژوهشی است و به هیچ وجه یک دارو نیست.

فرمیک اسید

فرمول CH2O2
cas 64_18_6
نام انگلیسی Formic acid

سدیم فلوراید

فرمول NaF
cas 7681-49-4
نام انگلیسی sodium fluoride