فروشگاه محصولات شیمیایی کالا علم

کاربردهای TFA

کاربردهای موردی TFA :

حلال :

به عنوان یک حلال، TFA نوعی حلال عالی برای فلوئوراسیون، نیتراسیون و هالوژناسیون است. در مقایسه با آب به عنوان یک حلال، TFA حلالیت بهتری برای بسترهای آلی دارد.

به عنوان مثال، هنگامی که کینولون برای هیدروژناسیون در یک حلال معمولی کاتالیز می شود، حلقه پیریدین ترجیحاً هیدروژنه می شود. در مقابل، حلقه بنزن ترجیحاً در حضور TFA به عنوان حلال هیدروژنه می شود.

در کروماتوگرافی :

در غلظت‌های پایین، TFA به عنوان یک عامل جفت یونی در کروماتوگرافی مایع ترکیبات آلی، به ویژه پپتیدها و پروتئین‌های کوچک استفاده می شود. اغلب در آزمایشگاه‌های تصفیه با توان عملیاتی بالا برای کنترل شکل پیک ترکیبات اساسی با اطمینان از اینکه سیلانول‌های باقیمانده در همه جا در ستون‌های C18 مبتنی بر سیلیس در حالت بار خنثی هستند استفاده می شود.

بازآرایی ها :

در طی واکنش‌های خاص، احتمال وقوع تغییرات ساختاری عمیق وجود دارد. بسیاری از این بازآرایی‌های ساختاری توسط واسطه‌هایی که شامل اتم‌های دارای بار مثبت یا کمبود الکترون هستند، ایجاد می‌شوند. TFA، یک کاتالیزور متداول برای اکثر بازآرایی‌های کاتالیزوری اسیدی است که به دلیل نقطه جوش کم، از مزیت حذف آسان توسط تبخیر در طول پردازش برخوردار است.

واسطه‌های پزشکی :

TFA، در واسطه‌های پزشکی به عنوان یک گروه محافظ برای آمین‌ها از جمله گلیسینامید در طول سنتز پپتید عمل می‌کند که حذف آن را با درمان خفیف اسیدی مانند (TFA) آسان می‌کند. همچنین در سنتز زیدوودین(AZT)  استفاده می شود که به درمان HIV کمک می کند. بعلاوه به تهیه نمک ایمیدازولیوم که به عنوان مایع یونی استفاده می شود کمک می کند. TFA به عنوان یک گروه محافظ برای اسیدهای آمینه در طول سنتز فاز جامد پپتیدها و پروتئین ها، به ویژه در سینت سایزرهای خودکار عمل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *