فروشگاه محصولات شیمیایی کالا علم

رزین اتیل سیلیکات چیست ؟

اتیل سیلیکاتها مایعات شفافی اند که به عنوان چسباننده برای ساخت قالبها و مغزیها در ریخته گریهای ظریف و گران کاربردهای فراوانی را از خود نشان میدهند.

 در صنعت پوشش سطح، این گونه مواد شیمیایی، در رنگهای غنی از روی به عنوان بایندر معدنی به کار گرفته میشوند  .

در دنیا چند نوع اتیل سیلیکات وجود دارد، اتیل سیلیکات خالص، اتیل سیلیکات فشرده، اتیل پلی سیلیکات یا اتیل سیلیکات جزئی آبکافت شده، بایندرهای قابل مصرف از قبل آبکافت شده و بایندرهای یک جزئی از این دسته ها هستند .

از آبکافت سیلیکون تتراکلرید در اتیلیک، تکپار تقطیر شدۀ اتیل سیلیکات حاصل میگردد که 8/28 درصد وزنی SiO2 قابل استفاده خواهند داشت. بیشتر محصول اتیل سیلیکات به شکل تکپار بوده و حاوی مقادیر کمی از مولکولهای دو و سه تایی است. اتیل پلی سیلیکات که مهم ترین گونۀ صنعتی از این ترکیبها است با آبکافت جزئی تهیه می شود. این ماده، مخلوطی از چند پارهای اتیل سیلیکات بوده و 40 درصد وزنی SiO2 قابل استفاده دارد. برای مصرف به عنوان چسباننده باید به میزان بیشتری آبکافت انجام داد تا واکنش پذیری کافی بوجود آید.

این گونه محصولات برای سیستم های دو جزئی چسباننده های با آبکافت اولیه که به آبکافت بیشتر نیاز ندارند، میتوانند تحت کاربری قرار بگیرند. چسباننده های با آبکافت اولیه کاتالیزی که می تواند روی محافظت در برابر خوردگی اثر منفی بگذارد. در صورتی که مقادیر ناچیز رطوبت جوی که باعث ژل شدگی می شود، کاملا ً حذف شود، زمان نگهداری بیش از یکسال امکان پذیر خواهد بود. آبکافت اتیل سیلیکات می تواند کاتالیز اسیدی یا قلیایی بشود. کاتالیز اسیدی، معمولا ً به شیوه ای کنترل پذیرتر و آهسته تر پیش می رود. حضور اسید باعث می شود گروههای فعال سیلانول (Si-OH) پایدار شده و دوام چسباننده افزایش یابد. آبکافت قلیایی سریع تر بوده و معمولا ً با ژل شدگی همراه است.

وقتی تترا اتیل ارتو سیلیکات تحت کاتالیز اسیدی آبکافت می شود، چسباننده ای به دست می آید که در شرایط انبارداری پایدار به نظر میرسد. زمان انبارداری برای اغلب چسباننده ها از 9 تا 12 ماه محاسبه شده است. با این حال چنین چسباننده ای نباید با روی بسته بندی شود، زیرا روی می تواند با پایدارکنندۀ اسیدی واکنش نموده و گاز هیدروژن آزاد کند. روی، همچنین می تواند با گروههای سیلانول واکنش دهد که باعث ژل شدن و کاهش فرصت عملکرد مورد نیاز برای رنگ به کمتر از 12 ساعت می شود. در تهیه یک چسباننده، چند عامل مهم، از جمله درجه آبکافت، میزان پایدارسازی با اسید و مقدار سیلیسیم باید مورد توجهات جدی قرار بگیرند. معمولا ً در عمل باید بین پایداری و واکنش پذیری یکی را انتخاب کرد. معمولا ً، تولید کنندگان تترا اتیل اورتو سیلیکات ها نمودارها و فرمولبندیهای اولیه ای را ارائه می کنند که در آنها، بیشتر رابطۀ زمان ژل شدن با میزان آبکافت و یا رابطه زمان ژل شدن با نگهداری طولانی مدت در انبار به همگان معرفی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *